Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Дефектология (Бакалавр) 5111900
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (Бакалавр) 5110800
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Биология ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110400
География ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110500
Информатика ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110700
Тарих ўқитиш назарияси ва методикаси (Бакалавр) 5110600
Математика ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110100
Физика ва астрономия ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110200
Кимё ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110300
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Она тили ва адабиёти (Қозоқ тили ва адабиёти) (Бакалавр) 5111305
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Она тили ва адабиёти: қорақалпоқ тили ва адабиёти(Бакалавр) 5111302
Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда(Бакалавр) 5111307

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Автомобилсозлик ва тракторсозлик (Бакалавриат) 5310500
Архитектура (турлари бўйича) (Бакалавр) 5340100
Қишлоқ жойларни ташкилий меъморий-режалаштириш (Бакалавр) 5341000
Биология (Бакалавр) 5140100
Биотехнология (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5320500
География (Бакалавр) 5140600
Геодезия, картография ва кадастр (соҳага кўра) (Бакалавриат) 5311500
Шаҳар қурилиши ва хўжалиги (Бакалавр) 5340300
Мактабгача таълим (Бакалавр) 5111800
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (Бакалавр) 5110800
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Математика (Бакалавр) 5130100
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (тракторлар, қишлоқ хўжалиги машиналари ва жиҳозлари)(Бакалавр) 5310600
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) (Бакалавр) 5321000
Тупроқшунослик (Бакалавр) 5141000
Амалий математика ва информатика (Бакалавр) 5130200
Касб таълими (агрономия) (Бакалавр) 5111005
Касб таълими (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит) (Бакалавр) 5111008
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230100
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Психология (Фаолият турлари бўйича) (Бакалавр) 5210200
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) (Бакалавр) 5320400
Кимё (Бакалавр) 5140500
Жисмоний маданият (Бакалавр) 5112000
Физика (Бакалавр) 5140200
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (Бакалавр) 5410500
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили (Бакалавр) 5120112
Филология ва тилларни ўкитиш: немис тили (Бакалавр) 5120113
Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили (Бакалавр 5120114
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) (Бакалавр) 5610300
Спорт фаолияти (хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича)(Бакалавр) 5610535

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Биология (Бакалавр) 5140100
География (Бакалавр) 5140600
Мактабгача таълим (Бакалавр) 5111800
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (Бакалавр) 5110800
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Хорижий тиллар ва адабиёт (Немис тили) (Бакалавр) 5111401
Математика (Бакалавр) 5130100
Информатика ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110700
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси (Бакалавр) 5231600
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимё (Бакалавр) 5140500
Физика (Бакалавр) 5140200
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили (Бакалавр) 5120102
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Она тили ва адабиёти: қирғиз тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111304
Хорижий тил ва адабиёти: француз тили (Бакалавр) 5111402

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5311000
Автомобилсозлик ва тракторсозлик (Бакалавриат) 5310500
Янги матолар технологияси ва материалшунослик (Бакалавр) 5320100
Метрология стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310900
Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (тракторлар, қишлоқ хўжалиги машиналари ва жиҳозлари)(Бакалавр) 5310600
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230100
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5320300
Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш (Бакалавр) 5320200
Касб таълими: машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш (Бакалавр) 5111025

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Юриспруденция (Давлат ҳуқуқий фаолият) (Бакалавр) 5240100
Автомобил йўллари ва аэродромлар (Бакалавр) 5340800
Архитектура (турлари бўйича) (Бакалавр) 5340100
Биология (Бакалавр) 5140100
Биотехнология (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5320500
Бухглтерлик ҳисоби ва аудит (соҳа бўйича) (Бакалавриат) 5230900
География (Бакалавр) 5140600
Геодезия, картография ва кадастр (соҳага кўра) (Бакалавриат) 5311500
Гидрометеорология (Бакалавр) 5140700
Шаҳар қурилиши ва хўжалиги (Бакалавр) 5340300
Журналистика (фаолият турлари бўйича) (Бакалавр) 5220100
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) (Бакалавр) 5120200
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Математика (Бакалавр) 5130100
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (Бакалавр) 5320900
Тупроқшунослик (Бакалавр) 5141000
Амалий математика ва информатика (Бакалавр) 5130200
Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (Бакалавр) 5340500
Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш (Бакалавр) 5311900
Бинолар ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) (Бакалавр) 5580200
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Касб таълими (Бинолар ва иншоотлар қурилиши) (Бакалавр) 5111007
Касб таълими (Кимёвий технология) (Бакалавр) 5111019
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) (Бакалавр) 5320400
Кимё (Бакалавр) 5140500
Молия (Бакалавр) 5230600
Фалсафа (Бакалавр) 5120500
Жисмоний маданият (Бакалавр) 5112000
Физика (Бакалавр) 5140200
Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси (Бакалавр) 5321300
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили (Бакалавр) 5120112
Филология ва тилларни ўкитиш: немис тили (Бакалавр) 5120113
Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили (Бакалавр) 5120102
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) (Bakalavr) 5340400
Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили (Бакалавр) 5120116
Филология ва тилларни ўқитиш: қорақалпоқ тили (Бакалавр) 5120103
Филология ва тилларни ўқитиш: туркман тили (Бакалавр) 5120118

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Архив юритиш (Бакалавриат) 5220300
Биология (Бакалавр) 5140100
География (Бакалавр) 5140600
Ёшларни чақириққа қадар тайёрлаш (Бакалавр) 5111500
Мактабгача таълим (Бакалавр) 5111800
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (Бакалавр) 5110800
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Математика (Бакалавр) 5130100
Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш (Бакалавр) 5610200
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Тупроқшунослик (Бакалавр) 5141000
Касб таълими (агрономия) (Бакалавр) 5111005
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) (Бакалавр) 5610100
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230100
Касб таълими (Иқтисодиёт) (Бакалавр) 5111017
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Психология (Фаолият турлари бўйича) (Бакалавр) 5210200
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимё (Бакалавр) 5140500
Жисмоний маданият (Бакалавр) 5112000
Физика (Бакалавр) 5140200
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили (Бакалавр) 5120112
Филология ва тилларни ўкитиш: немис тили (Бакалавр) 5120113
Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили (Бакалавр 5120114
Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили (Бакалавр) 5120102
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Касб таълими: амалий санъат (Бакалавр) 5111046
Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) (Бакалавр) 5610300

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Менеджмент (Тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230200
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Касб таълими (Кимёвий технология) (Бакалавр) 5111019
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) (Бакалавр) 5320400
Касб таълими: машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш (Бакалавр) 5111025
Касб таълими: менежмент (Бакалавр) 5111026
Касб таълими: электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (Бакалавр) 5111058
Касб таълими: енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (Бакалавр) 5111059
Касб таълими: нефть-газкимё саноати технологияси (Бакалавр) 5111060
Нефть-газкимё саноати технологияси (Бакалавр) 5321400
Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5321500
Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (Бакалавр) 5321600
Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот коммуникация тизимлари (Бакалавр) 5321700
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит