Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Юриспруденция (Давлат ҳуқуқий фаолият) (Бакалавр) 5240100
Автомобил йўллари ва аэродромлар (Бакалавр) 5340800
Архитектура (турлари бўйича) (Бакалавр) 5340100
Биология (Бакалавр) 5140100
Биотехнология (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5320500
Бухглтерлик ҳисоби ва аудит (соҳа бўйича) (Бакалавриат) 5230900
География (Бакалавр) 5140600
Геодезия, картография ва кадастр (соҳага кўра) (Бакалавриат) 5311500
Гидрометеорология (Бакалавр) 5140700
Шаҳар қурилиши ва хўжалиги (Бакалавр) 5340300
Журналистика (фаолият турлари бўйича) (Бакалавр) 5220100
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) (Бакалавр) 5120200
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Математика (Бакалавр) 5130100
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (Бакалавр) 5320900
Тупроқшунослик (Бакалавр) 5141000
Амалий математика ва информатика (Бакалавр) 5130200
Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (Бакалавр) 5340500
Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш (Бакалавр) 5311900
Бинолар ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) (Бакалавр) 5580200
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Касб таълими (Бинолар ва иншоотлар қурилиши) (Бакалавр) 5111007
Касб таълими (Кимёвий технология) (Бакалавр) 5111019
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) (Бакалавр) 5320400
Кимё (Бакалавр) 5140500
Молия (Бакалавр) 5230600
Фалсафа (Бакалавр) 5120500
Жисмоний маданият (Бакалавр) 5112000
Физика (Бакалавр) 5140200
Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси (Бакалавр) 5321300
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили (Бакалавр) 5120112
Филология ва тилларни ўкитиш: немис тили (Бакалавр) 5120113
Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили (Бакалавр) 5120102
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) (Bakalavr) 5340400
Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили (Бакалавр) 5120116
Филология ва тилларни ўқитиш: қорақалпоқ тили (Бакалавр) 5120103
Филология ва тилларни ўқитиш: туркман тили (Бакалавр) 5120118

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Архив юритиш (Бакалавриат) 5220300
Биология (Бакалавр) 5140100
География (Бакалавр) 5140600
Ёшларни чақириққа қадар тайёрлаш (Бакалавр) 5111500
Мактабгача таълим (Бакалавр) 5111800
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (Бакалавр) 5110800
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Математика (Бакалавр) 5130100
Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш (Бакалавр) 5610200
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Тупроқшунослик (Бакалавр) 5141000
Касб таълими (агрономия) (Бакалавр) 5111005
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) (Бакалавр) 5610100
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230100
Касб таълими (Иқтисодиёт) (Бакалавр) 5111017
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Психология (Фаолият турлари бўйича) (Бакалавр) 5210200
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимё (Бакалавр) 5140500
Жисмоний маданият (Бакалавр) 5112000
Физика (Бакалавр) 5140200
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили (Бакалавр) 5120112
Филология ва тилларни ўкитиш: немис тили (Бакалавр) 5120113
Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили (Бакалавр 5120114
Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили (Бакалавр) 5120102
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Касб таълими: амалий санъат (Бакалавр) 5111046
Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) (Бакалавр) 5610300

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Менеджмент (Тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230200
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Касб таълими (Кимёвий технология) (Бакалавр) 5111019
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) (Бакалавр) 5320400
Касб таълими: машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш (Бакалавр) 5111025
Касб таълими: менежмент (Бакалавр) 5111026
Касб таълими: электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (Бакалавр) 5111058
Касб таълими: енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (Бакалавр) 5111059
Касб таълими: нефть-газкимё саноати технологияси (Бакалавр) 5111060
Нефть-газкимё саноати технологияси (Бакалавр) 5321400
Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5321500
Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (Бакалавр) 5321600
Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот коммуникация тизимлари (Бакалавр) 5321700

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Биология (Бакалавр) 5140100
Мактабгача таълим (Бакалавр) 5111800
Филология ва тил ўрганиш (Бакалавр) 5120100
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тарих (мамлакатлар ва минтакалар буйича) (Бакалавр) 5120300
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Математика (Бакалавр) 5130100
География ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110500
Информатика ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110700
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) (Бакалавр) 5321000
Тупроқшунослик (Бакалавр) 5141000
Касб таълими (агрономия) (Бакалавр) 5111005
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230100
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Кимё (Бакалавр) 5140500
Жисмоний маданият (Бакалавр) 5112000
Физика (Бакалавр) 5140200
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (Бакалавр) 5410500
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили (Бакалавр) 5120112
Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили (Бакалавр) 5120101
Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили (Бакалавр) 5120116

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Дефектология (Бакалавр) 5111900
Мактабгача таълим (Бакалавр) 5111800
Она тили ва адабиёт (Бакалавр) 5111300
Миллий истиқлол ғояси, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими (Бакалавр) 5111600
Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (Бакалавр) 5110800
Хорижий тиллар ва адабиёт (инглиз тили) (Бакалавр) 5111400
Биология ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110400
География ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110500
Информатика ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110700
Тарих ўқитиш назарияси ва методикаси (Бакалавр) 5110600
Математика ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110100
Физика ва астрономия ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110200
Кимё ўқитиш методикаси (Бакалавр) 5110300
Мусиқа таълими (Бакалавр) 5111100
Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш (Бакалавр) 5111700
Педагогика ва психология (Бакалавр) 5110900
Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) (Бакалавр) 5111306
Касб таълими (Компютер графикаси ва дизайн) (Бакалавр) 5111047
Ўзбек тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111200
Меҳнат таълими (Бакалавр) 5112100
Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти (Бакалавр) 5111301

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Автомобил йўллари ва аэродромлар (Бакалавр) 5340800
Менеджмент (Тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230200
Метрология стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310900
Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (Бакалавр) 5320900
Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (Бакалавр) 5620100
Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (тракторлар, қишлоқ хўжалиги машиналари ва жиҳозлари)(Бакалавр) 5310600
Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (Бакалавр) 5340500
Бинолар ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) (Бакалавр) 5580200
Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) (Бакалавр) 5610100
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Касб таълими (Иқтисодиёт) (Бакалавр) 5111017
Касб таълими: информатика ва ахборот технологиялари (Тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5111018
Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича) (Бакалавр) 5340600
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) (Бакалавр) 5310200
Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) (Бакалавр) 5320400
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (Бакалавр) 5410500
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) (Bakalavr) 5340400

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Авиасозлик ва ҳаво кемаларини техник таъминоти (Бакалаврикалавриат) 5310400
Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5311000
Автомобилсозлик ва тракторсозлик (Бакалавриат) 5310500
Ҳаётий фаолият хавфсизлиги (Бакалавриат) 5640100
Биотехнология (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5320500
Геодезия, картография ва кадастр (соҳага кўра) (Бакалавриат) 5311500
Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (Бакалавриат) 5311700
Гидрогеология ва муҳандислик геологияси (Бакалавр) 5311800
Тоғ иши (Бакалавр) 5311600
Дизайн (Турлар бўйича) (Бакалавр) 5150900
Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқ бўйича) (Бакалавр) 5330200
Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230400
Янги матолар технологияси ва материалшунослик (Бакалавр) 5320100
Менеджмент (Тармоқлар ва соҳалар бўйича) (Бакалавр) 5230200
Металлургия (Бакалавр) 5310300
Метрология стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310900
Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (тракторлар, қишлоқ хўжалиги машиналари ва жиҳозлари)(Бакалавр) 5310600
Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш (Бакалавр) 5312000
Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5350700
Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш (Бакалавр) 5311900
Энергетика (Бакалавр) 5310100
Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5630100
Касб таълими (Технологик машиналар ва жиҳозлар) (Бакалавр) 5111038
Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5310700
Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) (Бакалавр) 5310200
Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш (Бакалавр) 5620200
Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича) (Бакалавр) 5610600
Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) (Бакалавр) 5320300
Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш (Бакалавр) 5320200
Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси (Бакалавр) 5321300

Мутахассислик

Мутахассислик коди

 
Графика (хаттотлик ва миниатюра) (Бакалавр) 5151002
Графика (Дастгоҳ ва китоб графикаси) (Бакалавр) 5151001
Дизайн: либос дизайни (Бакалавр) 5150904
Дизайн (Компьютер графикаси ва бадиий фото) (Бакалавр) 5150901
Интерерни лойиҳалаштириш (Бакалавр) 5150903
Дизайн (реклама ва амалий графика) (Бакалавр) 5150902
Дизайн (Турлар бўйича) (Бакалавр) 5150900
Рассомлик (филмнинг тасвирий ечими) (Бакалавр) 5150804
Рангтасвир: маҳобатли рангтасвир (Бакалавр) 5150802
Рангтасвир: дастгоҳли рангтасвир (Бакалавр) 5150801
Ранггасвир (Бакалавр) 5150800
Санъатшунослик (Тасвирий ва амалий санъат) (Бакалавр) 5150205
Санъатшунослик (Музейшуностлик) (Бакалавр) 5150206
Санъатшунослик (турлари бўйича) (Бакалавр) 5150200
Амалий санъат (меьморий ёдгорликлар безагини таьмирлаш) (Бакалавр) 5151202
Амалий санъат (Бадиий кулолчилик) (Бакалавр) 5151201
Ҳайкалтарошлик (турлари бўйича) (Бакалавр) 5151100
Касб таълими (Интерьерларни лойиҳалаш ва дизайн) (Бакалавр) 5111052
Касб таълими (Дизайн: Либос дизайни ва газламаларнинг бадиий ечими) (Бакалавр) 5111053
Касб таълими (Рангтасвир) (Бакалавр) 5111032
Касб таълими (Ахборот технологиялари) (Бакалавр) 5111000
Рангтасвир: театр-безак рангтасвири (Бакалавр) 5150803
Графика (Бакалавр) 5151000
Амалий санъат (Бакалавр) 5151200
Амалий саньат: амалий санъат асарларини таъмирлаш (Бакалавр) 5151203
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит