logo

Musiqa teatri aktyori

Kasb ta‘rifiHar qanday aktor faoliyati sahnada yaratilgan badiiy qiyofa sifatida namoyon bo‘ladi. Qiyofa yaratish uchun drama aktyori o‘zining hayotiy tajribasi, tashqi ko‘rinishi, harakatlaridan foydalansa, musiqa teatrining aktyori bulardan tashqari professional ijrodan foydalanadi. Biroq musiqa teatrida ashula va raqs yordamchi rolni bajaradi, rivojlantirish harakatlari uchun xizmat qilishadi. Shuning uchun musiqa teatri aktyori tomoshabinga tushunarli va maroqli bo‘lishi uchun u oddiy vokal timsol emas, balki kuylayotganda badiy qiyofa yaratishi zarur. Musiqa teatri aktyori jismoniy tayyorgarlikka ega bo‘lishi va doimo uni qo‘llab turishi kerak. Bundan tashqari, musiqa teatri aktyori xazil mutoibaga ega bo‘lishi, hushchaqchaq va ko‘ngilchan bo‘lishi lozim. Chunki bu san'at turi quvnoqlik va yorug‘likni talab qiladi.
Kasb tarixi Musiqiy teatr ko'p asrlik tarixga ega. Musiqiy spektakllar haqida birinchi eslatmalar qadimgi Misr, Gretsiya va Rimga tegishli. Ushbu tsivilizatsiyalarda musiqa va teatr madaniy hayotning ajralmas qismi bo'lgan. Uning kelib chiqishi qo'shiq, raqs, pantomima, harakat, instrumental musiqani birlashtirgan xalq bayramlari va o'yinlarida. Shuningdek, musiqiy teatr tarixi XVI asr oxirida Italiyada paydo bo'lgan operadan kelib chiqadi. San'at rivojlanib, rivojlanib borar ekan, musiqiy teatr tobora ommalashib bordi va butun dunyoga tarqaldi. XIX asr oxirida Musiqili musiqa paydo bo'lganidan so'ng, musiqa teatri yangi rivojlanish sur'atini oldi va juda mashhur bo'ldi.
Faoliyat turlariOpera qo'shiqchisi Musiqiy ijrochi Operetta aktyori Konsert qo'shiqchisi Xorist Raqqos-aktyor Xarakterli aktyor Bolalar musiqiy spektakllari aktyori
Ish joylariBu mutaxassis opera va balet teatrda ishlashi, badiiy guruhlarda aktyorlik mahoratidan dars berishi va madaniyat markazlarida faoliyat ko'rsatishi mumkin.
Mutaxassislikka qaratilgan malakalarMaxsus adabiyotlardan, o‘z san'ati yo‘nalishi bo‘yicha ham, badiiy ijodiyotning boshqa yo‘nalishlari bo‘yicha ham tasavvurga ega bo‘lishi, foydalano olishi zarur; grim bo‘icha amaliy malakani bilishi va musiqa teatri tarihini bilish lozim. Kasbning muhim sifatlarii • Ziyraklik; • Tasavur qilish; • Yaxshi ovoz sohbi bo‘lish Tibbiyotga oid qarshi ko‘rsatgichlar • Ruhiy va asabiy kasallik • Nutqiy nuqsonlar • Tayanch dvigatel apparati kasaliklari • Eshitish va ko‘rish qobiliyati susayishi
Mutaxassislik yo‘nalishning shifri 3210304

Kollejlar