logo
Asosiy
Abiturient
Mutaxassisliklar katalogi
Musiqiy-nazariy fanlar o‘qituvchisi

Musiqiy-nazariy fanlar o‘qituvchisi

Kasb ta‘rifiMusiqiy nazariya mutaxasisligini talabalari va bitiruvchilari sara zakovat sohiblari hisoblanadi.Xech qanday korxonani musiqiy va madaniy nazariyasiz tassavur etib bo‘lmaydi. Bundan savollarga “Musiqashunos” kasbi javob beradi. Musiqashunos so‘zi yashirin musiqa bilimdoni, o‘z ortidan sehrli dunyo tovushlarni ifodalovchiligini bildiradi.
Kasb tarixi Musiqiy tajribani uzatish boshqa faoliyat sohalarida tajribani uzatish bilan bir qatorda amalga oshirila boshlandi, chunki bu vaqtga kelib musiqa odamlar hayotining zarur elementiga aylandi. Odamlarning asosiy yashash joylarida qadimgi Sharqning to'rtta eng yirik tsivilizatsiyasi rivojlandi: Misr, Shumer davlati (Mesopotamiya), qadimgi Xitoy va qadimgi Hindiston. Aynan o'sha erda birinchi musiqa asboblari ixtiro qilingan: loy va yog'och shamollari (Misr, Xitoy oralig'i); zarbli va ibtidoiy torlar (Hindiston). Miloddan avvalgi III-II ming yillikda birinchi musiqa va ta'lim muassasalari paydo bo'ldi: Hindistonda, Shiva va Ganeshaga bag'ishlangan ibodatxonalarda Ma'bad musiqa asboblarini chalishni o'rgatadigan va professional raqqosalarni tayyorlaydigan maktablar mavjud edi
Faoliyat turlariGarmoniya o‘qituvchilari, cho‘lg‘u asbob mutaxasislari,musiqiy tadqiqodchilar metadalogiyasi, polifoniya va o‘qish partiturlari bo‘yicha faoliyat ko‘rsatadilar.
Ish joylariMusiqashunos - bu arxiv va muzeylarda, musiqa kitoblar va notalarni tahrirlovchi, televideniya va radio ko'rsatuvlarni tayyorlovchi, boshlovchi bo'lib ishlaydigan mutaxasis. U musiqa o'qituvchisi, musiqiy tahrirchi, nashiriyotchi, madaniyatshunos va ijodkor bo'lib ishlashi mumkun.
Mutaxassislikka qaratilgan malakalarSinchkovlik, sabr-toqat, ziyraklik, kuchli eshitish qobiliyati, kuchli xotira.
Mutaxassislik yo‘nalishning shifri 3210201

Kollejlar