logo

Arxivshunos

Kasb ta‘rifiArxivshunos arxiv ishlarini olib borish bilan shug‘ullanadi: topshirilgan barcha hujjatlarni ro‘yxatdan o‘tkazib, tegishli javonlarga joylaydi va katalogda ko‘rsatilgan tartib raqamiga joylaydi. Hujjatlarni qabul qilishdan avval arxivshunos ularning to‘g‘ri to‘ldirilganligini tekshirishi lozim.
Kasb tarixi Qadimgi davrlarda yozma materiallarni yig'ish va saqlash bilan shug'ullanadigan maxsus o'qitilgan odamlar bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan kasb kengayib, davlat, xususiy va korporativ arxivlarni professional ravishda boshqaradigan arxivshunoslar paydo bo'ldi. Arxivshunoslar madaniy merosni saqlash va ommalashtirishda muhim rol o'ynaydi.
Faoliyat turlariXodimlar bilan ishlovchi ish boshqaruvchi, pasportist, kotiba, xat tashuvchi, tarixchi, hujjat olib boruvchi, kutubxonashunos.
Ish joylariDavlat va xususiy arxivlar, muzeylar.
Mutaxassislikka qaratilgan malakalarIshda orastalik, tartib-intizom, javobgarlik, sinchkovlik, diqqatni jamlash, son va ramzlarni yaxshi eslab qolish, toqat, hujjatni olib borish, tahlil qilish va katta ma'lumotni tartib sola olish qobiliyatlari.
Mutaxassislik yo‘nalishning shifri 3320202

Kollejlar