logo

Drama teatri aktyori

Kasb ta‘rifiDramatik teatr - teatrning opera va balet, qo’g’irchoq teatri va pantomimalar qatorida eng asosiy turlaridan biridir. Tomoshaning asosi musiqiy-dramatik asar - opera, balet va operetta sanalmish opera-balet teatridan farqli ravishda, dramatik teatrda spektakl adabiy asarga, ya'ni badiha qilishga oson drama yoki ssenariyga asoslanadi. Dramatik artist uchun jismoniy harakatlar bilan birga asarni ifoda qilishda asos - nutqdir. Operada esa aksincha, spektakl munjarijasi xoreografiya timsolidagi raqs va pantomimaga asoslangan balet, kuy va musiqa orqali namoyon etiladi. Shu bilan birga drama teatrida ko’proq so’zlarning gapda o’zaro bog’lanishi so’z formalari orqali ifodalanadi. U o’z ichiga ham vokalni, ham raqs va pantomimani qo’sha oladi.
Kasb tarixi O’rta asr gistrionlari (gistrion lotin tilidan histrio - tragik aktyor, Qadim Rimda truppada ishlovchi professional aktyorlarga aytilgan, O’rtaasrlar (v IX-XIII) davrida ushbu nom xalqaro daydi aktyorlar orasida keng tarqalgan) aktyorlik san'atida oddiygina tarkibiy qismlargina bo’lgan halos, bular: improvizatsiya, dialog, plastikalar bo’lgan. Nutq xarakterining yaratilishi haqida so’z ham bo’lmagan, gistrionlar doim faqat o’z nomidan ish tutganlar. Lekin boshqa tomondan katolik cherkovning beshavfqat qonunlari “xarakter” tushunchasiniga yo’l bermasdi. Shunday qilib, o’rta asrlarda aktyorlik san'ati diniy mavzulardagi drama asosida vujudga kelgan va kichik hajviy pyesa ichiga olgan aniq obrazlarni olgan; o’zgarmas bo’lsada, xarakterlar Andelo Beolko teatrida ishtirok etgan. O’rta asr teatrlarida antik davrdagi kabi ayollar teatrga qo’yilmagan, lekin yarimprofessional truppalar ayollar XVI asrning birinchi yarimida paydo bo’lgan. XV asrdayoq ayollar sayyor gistrionlar guruhiga (saltimbanchi) qo’shila boshlashgan. XVI asrning 50-60-yillariga kelib, Flaminii, Vinchenso‘ Armani i polki Sukkati kabi aktrisalarning nomi mashhur bo’la boshlagan.
Faoliyat turlari- Teatr va kino aktyoridir. Qoida tariqasida, ko'pincha ushbu ixtisoslashuv vakillari nishonlanadi. - Dublyaj aktyoridir. Ular ko'pincha ekrandan tashqarida qoladilar, ammo bunday sharoitda ham ularning ba'zilari xalq sevimlisiga aylanadi. - Musiqiy teatr aktyoridir. - Qo'g'irchoq teatrining aktyoridir. - Sirk va estrada aktyoridir.
Ish joylariTeatrlar, kinostudiyalar, reklama agentliklari.
Mutaxassislikka qaratilgan malakalarDramatik teatr va kino aktyorlari rejissyor rahbarligida tayyorlanib, dramatik spektakllarda, kino hamda televizion filmlarda turli xil janrlarda rol ijro etadi. Dramatik aktyori rahna nutqi ravon, musiqiy asos bilimlariga (ham yakka ijro, ham ansamblda kuylay olishi) ega bo’lishi lozim. Shu bilan birga sahna harakatlari mahoratiga ega bo’lishi, baletmeyster mahnalashtiradigan texnik va plastik masalalarga tayyor bo’lishi kerak.
Mutaxassislik yo‘nalishning shifri 3210301

Kollejlar